Financial Information

Calendar

 • Upcoming

  Aug 31, 2018: Delårsrapport Q2 januari-juni 2018

 • Archived

  Jul 16, 2018: Extra bolagsstämma

  Feb 28, 2018: Bokslutskommuniké delår Maj-December 2017

  Nov 29, 2017: Delårsrapport Q2 Augusti-Oktober 2017

  Sep 29, 2017: Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2017

  Jun 30, 2017: Delårsrapport Q4 & Bokslutskommuniké Maj 2016-April 2017

  Mar 30, 2017: Delårsrapport Q3 Maj 2016-Januari 2017

  Dec 16, 2016: Delårsrapport Q2 Maj-Oktober 2016

  Sep 30, 2016: Delårsrapport Q1 Maj-Juli 2016

  Jun 30, 2016: Bokslutkommuniké Maj 2015-April 2016

  Mar 31, 2016: Delårsrapport Q3 Maj 2015-Januari 2016

  Dec 18, 2015: Delårsrapport Q2 Maj-oktober 2015

  Sep 25, 2015: Delårsrapport Q1 Maj-Juni 2015

  Jun 26, 2015: Bokslutskommuniké Maj 2014-April 2015

  Mar 27, 2015: Delårsrapport Q3 November 2014-Januari 2015

  Dec 17, 2014: Delårsrapport Q2 Augusti-Oktober 2014

  Sep 26, 2014: Delårsrapport Maj 2014 -Juli 2014

  Jun 27, 2014: Bokslutskommuniké Maj 2013-April 2014

  Mar 28, 2014: Delårsrapport Maj 2013 - January 2014

  Dec 17, 2013: Delårsrapport Maj 2013 - Oktober 2013

  Sep 27, 2013: Delårsrapport Maj 2013 - Juli 2013

  Sep 18, 2013: Årsredovisning Maj 2012 - April 2013

  Jun 28, 2013: Delårsrapport och bokslutskommuniké Maj 2012 - April 2013

  Mar 27, 2013: Delårsrapport maj 2012 – jan 2013

  Dec 14, 2012: Delårsrapport maj 2012 – oktober 2012

  Sep 28, 2012: Delårsrapport maj 2012 – juli 2012

  Jun 28, 2012: Bokslutskommuniké maj 2011 - april 2012

  Mar 30, 2012: Delårsrapport maj 2011 – januari 2011

New Issue

 • Nyemission 2011

  Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av JAYS AB:s nyemission år 2011 av aktier och teckningsoptioner.

  SKV A 2012:7

  SKV M 2012:6