Press Releases

 
Press Releases
Date Title View

Jul 16, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Jays Group AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande 16 juli 2018 Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att emittera aktier till närstående enligt 16 kap aktiebolagslagen. Stämman var enig i sitt beslut. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lotta Wirma, CFO ...

PDF

Jun 29, 2018

Jays Group AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande Kallelse till extra bolagsstämma i Jays Group AB (publ) Aktieägarna i Jays Group AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 juli 2018 kl. 10.00. Stämman hålls hos Bolaget på adressen Åsögatan 121, 4 tr,...

PDF

Jun 28, 2018

Jays Group AB meddelar byte av Certified Adviser till Mangold Fondkommission.

Stockholm den 28 juni 2018 Regulatoriskt pressmeddelande Jays Group AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB tillträder som Certified Adviser den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium Nordic Holding AB att fortsatt agera Certified Advis...

PDF

Jun 11, 2018

Chairman Anders Bruzelius has acquired 400 000 shares in Jays Group AB (publi)

Anders Bruzelius, Chairman of Jays Group AB, has acquired 400 000 shares in Jays Group AB (publ)....

PDF

Jun 7, 2018

Styrelseordförande Anders Bruzelius har förvärvat 400 000 aktier i Jays Group AB

Anders Bruzelius, styrelseordförande i Jays Group AB, har förvärvat 400 000 aktier i Jays Group AB (publ). Anders Bruzelius har arbetat 18 år som aktieanalytiker, aktiestrateg och sektoransvarig på olika investmentbanker. Under nio åren var han global aktieanalyschef på Swedbank LCI. Vidare har Anders varit partner på den finansie...

PDF

Jun 7, 2018

Krusell signs partner contract with Samsung

The Swedish mobile case manufacturer Krusell signs a partner contract with Samsung Electronics Co., Ltd. and joins their global SMAPP program. SMAPP, which stands for Samsung Mobile Accessory Partner Program, opens up opportunities for Krusell and Samsung to design and market a line of Krusell products under the co-branding of 'Designed for Samsun...

PDF

Jun 1, 2018

Jays Group AB tillträder tidigare offentliggjort förvärv av Krusell koncernen

Generellt pressmeddelande Jays Group AB (publ) har idag, den 1 juni 2018, tillträtt det tidigare offentliggjorda förvärvet av Krusell United AB inklusive samtliga dotterbolag i Krusell koncernen. Detta är Jays första förvärv i enlighet med den nya koncernstrategin som kommunicerades i...

PDF

Jun 1, 2018

Jays Group AB completes the earlier announced acquisition of Krusell group

General press release Jays Group AB (publ) has the 1st of June 2018 completed the acquisition of Krusell United AB including all the Krusell subsidiaries. The acquisition is the first deal that Jays Group completes after the announcement of the new Jays´ group-strategy in end of 2017. Jays Group will after the integra...

PDF

May 29, 2018

Bolagsstämmokommuniké

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-05-29 Kommuniké från Jays Group AB (publ) årsstämma 2018 Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Jays Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades: Stämman beslutade att fastställa den i &#...

PDF

May 29, 2018

Delårsrapport kvartal 1, 2018

Regulatoriskt pressmeddelande 2018-05-29 Delårsrapport Januari-mars 2018 Januari-mars 2018 (januari-mars 2017)   ...

PDF
Page:
1
... NextLast