Press Releases

 
Press Releases
Date Title View

Jul 13, 2017

Jays styrelseordförande ökar sitt ägande i bolaget

Stockholm, 2017-07-13 10:16 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Jays AB's styrelseordförande Håkan Larsson fortsätter att stärka sitt engagemang i bolaget. Genom ...

Jul 5, 2017

Jays styrelseordförande ökar sitt ägande i bolaget

Stockholm, 2017-07-05 08:39 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Jays AB's styrelseordförande Håkan Larsson fördjupar sitt engagemang i bolaget. Genom sitt bolag Skövde Grönsakshus...

PDF

Jun 30, 2017

Bokslutskommuniké Maj 2016-April 2017

Stockholm, 2017-06-30 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Februari-April 2017 (3 mån) Intäkter 8,5 MSEK (14,0)   Rörelseresultat...

PDF

Jun 1, 2017

Hexatronics grundare investerar i Jays AB (publ)

Stockholm, 2017-06-01 12:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Styrelsen i Jays AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 30 maj 2017, beslutat att genomföra en riktad emi...

PDF

May 31, 2017

Jays AB (publ) stärker sin finansiella ställning genom riktad nyemission

Stockholm, Sweden, 2017-05-31 12:35 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Styrelsen i Jays AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 20 september 2016, beslutat att genomföra...

PDF

May 30, 2017

Jays AB (publ) har hållit extra bolagsstämma

Stockholm, Sweden, 2017-05-30 19:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Stämman beslutade enligt följande:   ...

PDF

May 30, 2017

Ny VD i Jays AB

Stockholm, Sweden, 2017-05-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Henrik Andersson har utsetts till ny VD i Jays AB. Henrik har närmare 20 års erfarenhet från elektroniktillbehör...

PDF

May 29, 2017

Ledningsförändring i Jays AB

Stockholm, Sweden, 2017-05-29 16:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --     Rune Torbjörnsen har idag lämnat sin tjänst som Verkställand...

PDF

May 2, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Jays AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande Stockholm, Sweden, 2017-05-02 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   Aktieägarna i Jays AB (publ), org.nr 556697-4365 kallas härmed till extra stämma tisdage...

PDF

Mar 30, 2017

Delårsrapport Q3 Maj 2016-Januari 2017

Regulatoriskt pressmeddelande Stockholm, Sweden, 2017-03-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --   November 2017-Januari 2017 (3 mån) ...

PDF
Page: FirstPrevious
3
... NextLast